Tyck till om vilka reseprodukter. ENKÄTFRÅGA

VILKET RESEKITT SKULLE DU KÖPA? 

Redan nu kan ni köpa enstaka 30 ml produkter från c/o Gerd. Vi håller på skapa en vädigt fin produkt och vill ha ert input om vad ni helst skulle köpa. Enkäten är anonym och du hjälper oss bara att förhoppningsvis ta rätt besult. 

 

TILL ENKÄTEN (30 sek sen är du klar) 

TACK för er hjälp! Svaret på vad ni tyckte vi skulle välja kommer i höst när vi lanserar resekitten i dess egen unika form.