Tidningen Leva PS! skriver om c/o GERD

"Bastun som mentalt skyddsrum"

Så lyder rubriken i Leva PS! artikel om bastu och bastubad."När det hettar i skinnet och svettpärlorna bryter fram är det inte bara kroppen som slappnar av, även själen kommer till ro. Bastubadet bidrar i allra högsta grad till vårt välbefinnande."Läs Lotta Hellmans artikel här (.pdf-fil) och få goda råd kring hur det perfekta bastubadet utförs.