SvD ”Parabener ökar trots varningar”

Vi använder inga parabener i c/o Gerds produkter. Däremot har vi själva märkt att många ”icke naturliga” märken försöker rida på konsumenternas önskan om att just köpa rena produkter genom slingra sig med deras produktnamn och marknadsföring. Ytterst frustrerande!

Det här skriver Journalisten Adam Öhman i Svenska Dagbladet 12 Augusti 2012.

Trots larmrapporter ökar antalet vardagsprodukter som innehåller parabener i Sverige. Sedan mitten på 1990- talet har det skett en ökning med 180 procent, enligt ny statistik från Kemikalieinspektionen. Naturskyddsföreningen kräver nu att kemikalierna förbjuds på grund av deras skadliga effekter. De finns i våra hus, bilar och sommarstugor. Parabener är en grupp kemikalier som används som konserveringsmedel. Ämnena förekommer ofta i kosmetika och skönhetsprodukter, som till exempel smink, tandkrämer, solkrämer och rakgel. De används också i livsmedel och andra kemiska produkter, till exempel rengörings- och diskmedel.Kemikalieinspektionen för regelbunden statistik över omsättningen av parabener i kemiska produkter, det vill säga hur många produkter med parabener som varje år tillverkas och importeras till Sverige. Och siffrorna talar sitt tydliga språk. I mitten av 1990-talet fanns det 120 registrerade produkter, att jämföra med för två år sedan då det fanns 336 stycken. Förutom rengörings- och diskmedel ingår även djurprodukter och råvaror till hygienprodukter i statistiken.–Det är en enorm förändring. Huvudorsaken är att företagen tar fram fler produkter som de kan sälja. Vi får en större spridning av produkter. Samtidigt finns en osäkerhet kring hur allvarliga ämnena är, vilket är problematiskt, säger Lars Drake, vetenskaplig rådgivare vid Kemikalieinspektionen.Flera internationella studier har visat att parabener har en förmåga att störa kvinnliga hormoner. Men det är inte främst kvinnor som löper risk att skadas. Enligt studier kan propylparaben och butylparaben, som är två vanliga parabensorter, skada pojkars och mäns fertilitet och motverka testosteronproduktionen.Frågan är dock omstridd. En särskild vetenskaplig expertgrupp inom EU har studerat vilka effekter olika parabener har på människan. Enligt expertgruppens bedömning är det säkert att använda de vanligaste parabenerna, methylparaben och ethylparaben, i kosmetika och hygienprodukter. Men gruppen slår fast att det finns en stor osäkerhet kring propylparaben och butylparaben.–Framför allt är det foster och barn som är känsliga. I dessa fall påverkar hormonerna utvecklingen. Om man exponeras för hormonstörande ämnen kan en person få permanenta fel som kvarstår i vuxen ålder, säger Annika Hanberg, professor i toxikologi vid institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet.I Sverige är alla parabener godkända i vardagsprodukter. Läkemedelsverket, som är tillsynsmyndighet för kosmetika, har inga rekommendationer utöver EU:s regler. Annika Hanberg är dock kritisk. Hon anser att riskbedömningarna som är gjorda på EU-nivå inte är tillräckligt grundligt genomförda.–Experterna har inte tagit hänsyn till parabenernas hormonstörande effekter i sina bedömningar. Det finns brister i underlaget, som gör att man inte kan lita på det till fullo, säger hon.Parabenernas hormonstörande effekter har på senare tid debatterats flitigt i våra nordiska grannländer. I Norge krävde konsumentorganisationen Forbrukerrådet nyligen att produkter som innehåller parabener ska förbjudas. I Danmark har politikerna redan infört förbud mot propyl- och butylparabener i produkter som vänder sig till barn upp till tre år.Naturskyddsföreningen i Sverige har under lång tid följt utvecklingen. Organisationen befarar att olika kemikalier tillsammans kan få negativa effekter på människor, och kräver nu att Sverige ska följa Danmarks exempel.–Vi tycker att man måste vidta åtgärder och införa förbud mot parabener, även om all kunskap just nu inte finns tillgänglig. En stor del av befolkningen exponeras för parabener, och då måste vi vara försiktiga, säger Markus Johansson, sakkunnig i miljögiftsfrågor på Naturskyddsföreningen.Branschorganisationen Kemisk-tekniska leverantörförbundet håller däremot inte med. I stället ser organisationen flera fördelar med parabenernas effekter. Vd:n Olof Holmer framhåller att parabener är skonsamma både mot människan och miljön.–Ett förbud skulle göra det svårare att ta fram produkter. Det är bra att det finns en uppsättning av olika konserveringsmedel. Om någon är överkänslig mot ett ämne kan personen i fråga välja en annan produkt, säger han.TILL SvD för mer info om parabener Reflektion från c/o Gerd. En mycket intressant debatt som har börjat blossa upp är cocktaileffekten av den kemikalierika världen vi lever i. Många giftiga råvaror tillåts till vissa procent i recepturer både i kläder, kosmetika, plaster, you name it! Vad blir den långvariga effekten av att en konsument inte använder en enskild produkt i taget. Har man gjort sin morgonritual med allt vad det innebär går man inte naken till jobbet, man äter till lunch...