Pressmeddelande från c/o Gerd

Landgrabbing i Lappland. 
Med anledning av senaste tidens händelseutvecklign i den kommun och hemort som vi verkar i vill vi skapa debatt och ge vår syn på saken. 

Vad sägs om den dagen då vi som hårt arbetande entreprenörer i Norra Norrland kommer att kunna säga: "Du, jag behöver en central Lokal på AAA-läge på Drottninggatan i Stockholm". Jag har skickat ett informationsbrev där jag berättar om avvisningen till alla utom just den/de butiker jag tänker ta i besittning. Därefter flyttar vi in och gör vår egen business av det hela. Det låter såklart helt orimligt och världsfrånvänt på alla plan. Ändå är det helt okej om det hela sker i ett tvärtomperspektiv. Staten säljer ständigt ut stora delar av vår norra landsände och rättfärdigar det genom att det är få invånare häruppe och därför kan man göra lite som man vill. 
Vi i Jokkmokk har sett stora delar av vår natur tas i besittning av staten. Vi försörjer stora delar av landet med el från vår kommun. Oavsett partifärg på statsnivå klappar man i händerna och låter utländska bolag prospektera för gruvbrytningar. I kommunen lämnar man ett splittrat folk, med oro inför framtiden där osämja blir det som driver en framåt. Luftrummet går inte fritt när nu utländska bolag ska få skjuta, spränga och bomba våra områden. 

Det här är inte business, det här är Landgrabbing på den mest låga nivå! 

Om ni skall göra business på bekostnad av den mark och kommun som vi existerar i så får NI ta upp plånboken. 

Vattenfall- det är inte mer än rätt att ni betalar ett retroaktivt arvode för all den förstörda mark vi inte kan nyttja. Det kommer svida i er plånbok men vår kommun behöver medel till utveckling och ni har liksom redan köpt in er i det. Vi tar det finstilta vid ett senare möte och bestämmer det retroaktiva samt det månatliga månadsbeloppet på några procent av de kilowatt som lämnar kommunen.

Alla gruvexploatörer- Show us The money! Först och störst del av kakan skall berörd sameby ha, därefter markägarna och sedan kommunen. Sen kan vi snacka brytning. Men, att bara komma in och ta för er - icke! Staten tänkte lite fel här och nu tänker vi rätt åt dem. 

Försvaret- ni ska få bomba på och ha er! Först skall bara länsstyrelsen göra om och göra rätt. Det kommer ta ett litet tag men sen är vi på. Länsstyrelsen- ni måste göra en förteckning över alla parter som kommer att bli berörda av den tänkta "gratisaktiviteten" som försvaret vill ägna sig åt. Företag, stugägare, fastboende, renägare, samebyar, enskilda personer och slutligen kommunen kommer tas upp. Arvodet kommer fastställas av oss Jokkmokkare så ni kan vara förvissade om att det blir en rättvis timtaxa. Därefter kan vi ta fram kalendrarna och boka tid för bombningen när vi alla är med på affären. 

They are No free lunches... 
Grundarna på c/o Gerd Ett företag som bedriver produktion i Jokkmokk av Ekologiska Skönhetsprodukter. 
Kontakt: VD Johan Wiklund 070 331 89 98 
Vill ni på något sätt stödja Jokkmoksföretagen med kunskap, idéer, eller följa utvecklingen kan ni gå med i en Faceboockgrupp. KLICKA HÄR