Perspektiv Naturkosmetik vs. Petrokemiska skönhetsindustrin.

För alldeles inte så länge sedan var jag på konferens hos läkemedelsverket.

En ny förordning är på gång att träda i kraft och vi producenter fasas så sakteliga in i alla nya regelverk.

På plats i den stora aulan fanns alla representanter från skönhetssverige representerade, från bägge sidorna, så att säga... Talaren berättade att det nu kommer bli stora förändringar gällande ämne kategori 1A och 1B. En besviken susning gick genom salen. Jag sjönk ner i stolen och kände mig dum, 1A, 1B, vad är det? Vad skall jag vara besviken för. Talaren fortsatte, ”Jomen, alla CMR ämnen inom kategori 1 A eller 1B ska förbjudas, men de kan tillåtas”. En ny lättad susning gick genom salen, det fanns ett kryphål! Så länge det står i lagen, ”ska förbjudas, men kan tillåtas” finns det alltid argument som gör att man får fortsätta.Jag gav upp, svalde stoltheten och frågade. "Ursäkta, vad är CMR ämnen och det ni pratar om". Beskrivning kom enligt följande, CMR-ämnen = (cancerframkallande), mutagena (arvsmassepåverkande) och reproduktionsstörande (fortplantningsstörande) ämnen. Häpp!Jag förstod ganska snabbt varför jag inte visste om dessa ämnen med dödskallesymbol ggr 47 på var, det var heller inte svårt att förstå vilken av sidorna inom Naturkosmetik vs. Petrokemiska producenterna som suckade ljudligt vid första uttalandet... Johan Wiklund