För dig som är allergisk/överkänslig:

c/o GERD’s produkter består av naturliga råvaror som t.ex. vegetabiliska och eteriska oljor som är utvunna från bland annat blommor, örter, träd, nötter och andra växter med aktiva ingredienser. 

På våra produkter står angivet, både på den fysiska produkten och på våra hemsidor, vad varje enskild produkt innehåller. Du som har allergier eller överkänslighet mot något rekommenderas därför att ta del av ingrediensförteckningen innan du använder någon av våra produkter.

Gör ett allergitest: 

Smörj in ett område på ca en 50-örings storlek på undersidan av din arm. Låt produkten sitta kvar i minst 12 timmar (helst 24). Allergi/reaktion framstår vanligast genom hudrodnad, om huden blir röd och/eller varm är det troligt att du är allergisk eller överkänslig och du bör därför inte använda produkten. Det är mycket sällsynt att allergiska reaktioner framträder vid användning av våra produkter, men skulle det likväl ske är vi tacksamma om du meddelar oss via telefon 0971-126 05 eller mailar till kundservice@careofgerd.se. Hit kan du också vända dig om du har frågor om våra produkter/ingredienser.

c/o GERD ansvarar ej för skador, allergiska reaktioner eller liknande som uppstår vid användning av våra produkter. Vi tillverkar våra produkter enligt Good Manufacturing Practice (God tillverkningssed, förkortas GMP), ett regelverk som styr tillverkning, inklusive packning, av bl.a. läkemedel, livsmedel och hälsokostprodukter. I detta ingår regler kring personalens utbildning och ansvarsförhållanden. Bland annat måste varje tillverkad sats godkännas av en Qualified Person (QP). Kontroller av olika stadier i syntesen av aktiva substanser och farmakologiskt inaktiva hjälpämnen ingår också i regelverket. 

Du som har ett medicinskt tillstånd av något slag bör konsultera en läkare. Inga av våra produkter kan ersätta medicinsk vård och är endast för utvärtes bruk.